Pojistěte si hrob

Pojištění

Uložení ostatků k poslednímu odpočinku je vždy smutnou záležitostí. Chceme dopřát zemřelým klid a důstojné místo. Většinou tato místa důsledně udržujeme. O to více člověka zarmoutí, když při návštěvě hřbitova najde hrob, kde má uloženy ostatky svých blízkých poničený vichřicí, jinou živelnou pohromou nebo vandalismem. Bohužel nejsou to jen vzácné případy a pohled na rozbité hroby je opravdu smutný. Výjimkou nejsou ani zloději. I padlý strom dokáže hrob velmi poškodit.
socha andílka
Pořízení hrobového místa nebo hrobky je nákladnou záležitostí. Náhrobky z kvalitních žulových kamenů jsou velmi drahé a tak bychom měli zvážit, zda by nebylo vhodné hrobové místo pojistit. Náklady na následnou opravu se mohou vyšplhat až do výše několika tisíců. V případě, že je poškozen hrob s historickou hodnotou nebo hrob opatřen nějakým uměleckým sousoším, škoda se dá bohužel málokdy vyčíslit.
Rozhodnete-li se pojistku uzavřít, musíte si zjistit, která pojišťovna tento produkt nabízí. Většinou se pojištění hrobu uzavírá v rámci pojištění majetku nebo domácnosti. Samostatné pojištění hrobu nabízí jen malé množství pojišťoven. Důležitou informací je skutečnost, že hrob může pojistit pouze majitel hrobového místa. Pokud budete pojištění vyžadovat po provozovateli hřbitova, není to možné. Pojistit můžete pouze pevné části hrobu, náhrobní kameny a podobně. V případě, že nechcete uzavírat celé pojištění majetku nebo domácnosti, budete nuceni vyhledat pojišťovnu, která s vámi uzavře smlouvu pouze na pojištění hrobu samostatně.
hrob valentina balbiani
Pojistným, které není také tak často uzavíráno, je pojištění pohřbu. Týká se těch osob, které touží mít jistotu, že peníze, které si na pohřeb ušetřili, budou použity právě na tuto věc. Pozůstalým, tak odpadnou starosti spojené s náklady na úhradu pohřbu.
Než pojištění uzavřete, vezměte v potaz, že každá pojišťovna nabízí jiné podmínky.