Co to jsou cenné papíry?

Finanční instituce tedy obchodují s cennými papíry. To už víme. Ale co to je ten cenný papír? Je to listina, případně listinu nahrazující záznam neboli evidence, které vlastně říkají, že někdo má soukromé právo na danou věc. Cenný papír je tedy bezprostředním nositelem práva, tedy jak bylo uvedeno výše, je dokumentem, který říká, že k […]

Přečíst příspěvek