Využívejte své tažné zařízení efektivně

Využívejte své tažné zařízení efektivně

Finanční instituce
.

Když už jste byl tak moudrý a pořídil jste si na své vozidlo tažné zařízení, naskýtá se jedna otázka. Jak často jej využíváte?
Pokud je Vaše odpověď:
·         zřídka,
·         opravdu málo,
·         nepamatuji se,
pak je načase Vás upozornit na možnosti využití, abyste nemusel vysvětlovat své choti, proč jste dal peníze za něco, co nepotřebujete.

.

dovolená
Ke koupi a instalaci tažného zařízení Vás musely vést nějaké důvody. Možná to bylo jen to, že když jej nebudete mít, budete jej každou chvíli potřebovat. Staré známé Murphyho zákony! Prostě se hodí mít tu kouli, i když nemáte přívěsný vozík. To ale úplně stačí.
Už si nemusíte půjčovat bicykly!
Dokonce i na dovolenou odjíždíte naplněni od podlahy až po střechu. S přívěsným vozíkem se Vám špatně jezdí. Tomu by se dalo porozumět. Ale Vy jste přece vášnivý cyklista! Proč si nepořídíte nosič na tažné zařízení?
Pořád si dovolené vybíráte podle toho, zda je v místě Vašeho aktivního odpočinku také půjčovna kol!
Máte vyřešeno!
Není snad nápad s nosičem kol na tažném zařízení báječný? Hned budete vědět, proč!
závěs
1.    Odstraníte vyčítavé otázky Vaší choti, že jste pořídil něco, co nepotřebujete.
2.    Začnete využívat svého tažného zařízení k nosiči kol na cestách.
3.    Můžete si vyjet na svém kole i mimo dobu dovolených, protože upevnění Vašeho kola je tak rychlé, že za chvíli budete na své oblíbené cyklistické trase připraven k jízdě.
4.    Můžete kolo pořídit i své choti a budete trávit společný čas na projížďkách, např. každý den po práci.
Není to snad úžasné? Vaše prozřetelnost s instalací tažného zařízení byla skutečně zázračná!
Praktický nosič na tažné zařízení Vám ušetří práci s připevňováním kol na auto, nebo snad s jejich rozkládáním, aby se vešla do zadního úložného prostoru.
Pořídíte-li si nosič uzamykatelný, nebudete se muset obávat krádeže.
A při jízdě nebudete mít strach, že Vám cestou kolo někde upadne, nebo uvolní. Kvalitní nosič na tažném zařízení to nedopustí!

.
Co to jsou cenné papíry?

Co to jsou cenné papíry?

Finanční instituce
.


Finanční instituce tedy obchodují s cennými papíry. To už víme.

Ale co to je ten cenný papír?

Je to listina, případně listinu nahrazující záznam neboli evidence, které vlastně říkají, že někdo má soukromé právo na danou věc. Cenný papír je tedy bezprostředním nositelem práva, tedy jak bylo uvedeno výše, je dokumentem, který říká, že k němu je přivázána určitý majetek, majetkový prospěch či daná hodnota. Bez této listiny nelze právo uplatnit nebo převést.
graf obchodování.jpg

Kdo vydává cenné papíry?

Cenné papíry vydává společnost nebo jiný subjekt. Ten se pak správně nazývá emitent.

U cenných papíru se pak rozlišuje hlavně jejich druh, podoba a samozřejmě forma.
starý dluhopis.jpg

DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ


·         akcie


·         zatímní listy


·         podílové listy


·         dluhopisy


·         investiční kupóny


·         opční listy


·         směnky


·         šeky


·         náložné listy

.


·         skladištní listy


·         zemědělské skladní listy

šeková knížka.jpg
Protože bankovky mají svůj původ dle všeho ve směnkách, označují se někdy také jako cenné papíry, ale český zákon tento výraz do cenných papírů nezahrnuje a věnuje se jim samostatně.

 

PODOBA CENNÝCH PAPÍRŮ


1.      Listinná

Tato podoba je tedy fyzickou podobou. T znamená, že například vyloženě existuje papír, na kterém je zachycen obsah. V podstatě všechny cenné papíry mohou existovat v papírové, tedy fyzické, podobě, až na pár výjimek, které přímo stanoví předpisy. Takový dokument klidně může mít v obsahu pouze jednu akcii nebo může obsahovat naopak více akcií, tedy se jedná o hromadnou listinu.


2.      Zaknihovaná

Takový cenný papír fyzicky neexistuje, ale existuje pouze záznam v evidenci, který o právu pojednává. Takto lze vést pouze zastupitelné cenné papíry, tedy například dluhopisy, opční listy, podílové listy a akcie. Tuto evidenci má na starost v naší republice Centrální depozitář cenných papírů a mohu v ní být dokumenty jednoho druhu vydané jedním stejným emitentem.

 

FORMA CENNÝCH PAPÍRŮ

Forma nám říká, kdo je tedy vlastníkem a hlavně, jak může tento majetek převádět. Toto je také ošetřeno samozřejmě zákonem.


·         Na doručitele

Tento druh je neomezeně převoditelný pouhým předáním. Emitent je anonymní. Tento cenný papír je velmi snadno obchodovatelný.


·         Na řad

Tyto papíry se nijak neodlišují od cenných papírů na jméno. Obsahují jméno prvního nabyvatele. K převodu je dle zákona třeba rubopis, předání a smlouva.


·         Na jméno

Toto jsou typické formy těchto majetků. Obsahují zpravidla jméno oprávněného a ve svém textu musí mít uvedeno, jak se převádějí, tedy jedině písemnou formou a k tomu předáním, tedy tradicí.

.
Co je AFP ČR?

Co je AFP ČR?

Finanční instituce
.


.

V České republice málo který finanční poradce poskytuje opravdu finanční poradenství. Za tímto výrazem se spíše skrývá osoba, která zprostředkovává finanční produkty, které ji přinesou největší odměnu.
V posledních dvaceti letech tyto aktivity zažívaly na našem trhu velký rozvoj, i přes zkušenosti, které nemluvily ve prospěch finančních poradců či zprostředkovatelů tedy, stále objemy této produkce rostly.
finanční poradce.jpg
Jak bylo řečeno, finanční zprostředkovatelé prodávali cokoli komukoli, hlavně, aby byly provize a lidé měli pocit, že jsou chráněni, jak potřebují.
Vzhledem k tomu, že naše země má deset a půl milionu obyvatel, dá se říci, že 157.500 registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a 26.300 vázaných zástupců, je docela hodně vysoké číslo. Potom tedy vychází, že každý jeden pojišťovací poradce by vlastně měl v naší republice na starost 66 lidí. Vázaný zástupce by pak měl na starost 399 lidí.
Z výše uvedeného je samozřejmě jasné, že je třeba tento pohled a přístup k finančnímu poradenství změnit. O to se snaží právě ASOCIACE FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY.
vysvětlování na tabuli.jpg
Jaké jsou její hlavní cíle?
·         Kultivace finančního poradenství
·         vytváření skupiny profesionálních poradců
·         poskytování kvalitních a NEZÁVISLÝCH služeb klientům
·         snaha o zajištění legislativních změn
·         ochrana zájmů členů asociace (argumentace proti nesmyslným projektům)
·         zlepšení postavení nezávislých profesionálů na poli finančního trhu
·         zlepšení vzdělávání mladých ve finanční gramotnosti
 
Pokud by se vám zdálo, že tedy je spolek pro každého, není tomu tak. Nejen, že si asociace zakládá na dosahování výše uvedených cílů, ale také dbá na to, kdo je jejím členem. Podmínky pro přijetí do asociace jsou následující dle pravidel Asociace:
·         přihláška musí být pro fyzickou osobu starší dvaceti čtyř let
·         přihláška musí být podána prostřednictvím webu
·         budoucí člen musí splnit následující:
◦     prokazatelná tříletá praxe s registrací u ČNB
◦     nezávislost člena (nesmí pracovat v rámci MLM systému ve finanční a poradenské firmě, dostatečně široké portfolio produktů a společností ve spolupráci)
◦     absolvování odborné zkoušky u Asociace
◦     morální bezúhonnost, trestní bezúhonnost
Asociace finančních poradců České republiky je samozřejmě dobrovolným a nezávislým spolkem, jehož cílem je sdružovat své členy na základě jednoho společného zájmu!

.
Ve které bance si vzít jaký produkt?

Ve které bance si vzít jaký produkt?

Finanční instituce
.


.

Za rok 2017 jsou nejlepší finanční produkty roku vybrány. Soutěž pořádala analytická společnost Scott & Rose a nejlepší produkty se vybíraly prostřednictvím internetových stránek. Nejedná se však o anonymní průzkumy, ale o odborné posudky specialistů na tuto problematiku.
Ptáte se i vy, které aspekty se při posuzování hodnotí u produktů?
Například u spořících účtů se analyzují základní úrokové sazby. Jde o spořící účty, které nemají výpovědní lhůtu a nemají od banky žádnou podmínku využívaní jejich jiných produktů. Samozřejmě musí být možné vybrat peníze z účtu kdykoli a bez sankcí. Hodnotí se všechny účty po dobu jednoho celého roku nabízené nejen bankami, ale také nebankovními institucemi. Nevyhlašují se pouze vítězové, ale také druhé a třetí nejlepší produkty v dané kategorii.
·         Osobní účty
1.      Equa bank
2.      mBank
3.      Air Bank
pohár vítěze.jpg
 
·         Nejlepší Spořící účty
1.      Wüstenrot hypoteční banka
2.      Air Bank
3.      Sberbank
 
·         Nejlepší hypotéky
1.      mBank
2.      Česká spořitelna
3.      UniCredit Bank
 
·         Konsolidace půjček
1.      Air Bank
2.      Česká spořitelna
3.      UniCredit Bank
 
·         Nebankovní mikropůjčky
1.      Home Credit
2.      Zaplo Finance
3.      Via SMS
Cenu veřejnosti pak tentokrát opět získala Conseq penzijní společnost za doplňkové penzijní spoření, tedy stejně jako za rok 2016.
Výše uvedené výsledky ve třech kategoriích jasně ukazují, že se opravdu v potaz berou hlediska různá a nejsou znevýhodněni menší hráči na trhu jen proto, že nemají takovou značku jako již delší dobu zaběhnuté finanční domy. V průběhu roku bylo možné aktuální výsledky sledovat prostřednictvím webu k tomu určeného. V letošním ročníku byly v soutěži zastoupeny finanční produkty uvedených typů. Mezi nejlépe hodnocené finanční instituce se tak dostaly Air Bank, UniCredit Bank, Česká spořitelna a mBank.
poháry šampiónů.jpg
Soutěž samozřejmě pokračuje osmým ročníkem i v roce 2018 a již nyní se můžeme těšit, zda banky budou motivovány svým ziskem některého z ocenění a půjdou na trh se změnami, které by je dovedly k vítězství i v dalších kategoriích.

.
Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond

Finanční instituce
.


.

Organizace v originále názvem International Monetary Fund, kterou nás zkracujeme také jako MMF, je organizace přidružená OSN. Jejím cílem je usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci. Samozřejmě také podporovat měnovou stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím různých půjček podporovat státy v jejich rozvoji a zabránit tak jejich hospodářským potížím.
osn vlajka.jpg
Vznik MMF
Organizace vznikla v červenci roku 1944 a to na základě ekonomické situace a měnové soustavy po první světové válce. Během hospodářské krize ve 30. letech 20. století došlo ke zrušení zlaté měnové soustavy. Návrh na vytvoření globálního ekonomického systému, který by čelil obrovským ekonomickým depresím, byl také předložen již během hospodářské krize.
Vytvoření však bylo možné, až v rámci příprav uspořádání světa po první světové válce a nových světových a mezinárodních organizací v čele právě s OSN.
postavená mince.jpg
Na přípravě Mezinárodního měnového fondu se podílela i exilová vláda ČSR a založení se tak datuje na 22.6.1944. Založení bylo provedeno schválení Článků dohody a Měnové a finanční konferenci v Bretton Woods v americkém státě New Hampshire. V platnost pak vstoupily články 27. prosince 1945 podpisem 29 vládních zástupců.
Organizace jako taková zahájila svoji činnost současně se svojí sestrou Světovou bankou a to v roce 1946. Celková situace a nutnost poválečných rekonstrukcí zajistily, že první finanční operace fondu byly zahájeny 1. března 1947.
Československo v MMF
Bohužel, na základě provedení neohlášené měnové reformy bylo Československo z Mezinárdního mměnového fondu v roce 1953 vyloučeno, i přes podílu na vzniku této organizace. Členství Československa pak bylo obnoveno až v roce 1990.
Některé cíle MMF dle Článků dohody
·         podpora mezinárodní měnové spolupráce
·         usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu
·         podpora devizové stability
·         pomoc s výstavbou mnohostranných platebních systémů
·využití zdrojů MMF členům v potížích s platební bilancí

.
Adekvátní péče o vlasy

Adekvátní péče o vlasy

Finanční instituce
.


.

Vlasy jsou korunou krásy. Nejen pro ženy jsou ozdobou a chtějí oslnit bohatou hřívou. V dnešní době i muži mají snahu v rámci péče. Však se jedná o péči i ohledně vlasové pokožky. Jen správně prokrvená vlasová pokožka může produkovat zdravý a kvalitní vlas. Většině záleží na zevnějšku a chce dobře vypadat. Vědět a naučit se správně pečovat o vlasy je velmi důležité. Pouze správnou péčí je možno dosáhnout viditelného výsledku.

maximální délka

Mějte na paměti, že stejně jako pokožka, pleť, ruce i nehty potřebují náležitou péči po celý rok, stejně je tomu v případě vlasů. I vlasy jsou vystaveny veškerým nepříznivým vlivům, jako je například mráz, zima, vítr, výkyvy teplot, sluneční záření apod. Jsou nadměrně zatěžovány a bez dostatečné a správné péče ztrácejí na lesku, pružnosti i kvalitě. V horším případě i mohou vypadávat.

 

Tipy aneb jak efektivně nezatěžovat vlasy

 

Především se snažte vyhýbat častému a nadměrnému fénování. I když jsou dnes k dostání už mnohem lepší a inovativní výrobky v podobě vysoušeče vlasů, stále nejlepší cestou je nechat vlasy přirozeně proschnout. Případně jen vlasy dosušit za pomoci fénu do požadovaného tvaru v rámci účesu. Co nejméně se snažte používat kulmu či žehličku na vlasy.

 

Určitě není ani vhodné velmi časté mytí vlasů. Zejména se snažte eliminovat nadměrné používání kosmetických produktů. Většinou se jedná o mnoho chemie, která nemá vždy až tak blahodárný účinek na pokožku i vlasy. Dopřejte vlasům náležitou péči prostřednictvím šetrnější cesty https://www.togado.cz/chcete-hezci-vlasy-zapomente-na-sampon/

 

Důležité je i pravidelné zastřihávání vlasových konečků. Díky odstranění roztřepených konců vypadají vlasy lépe, zdravěji a touto péčí i zároveň se posílí a lépe rostou. Rovněž je důležitá podpora pro růst a kvalitu vlasů zevnitř. Zásobte své tělo dostatkem vitamínů, stopových prvků, minerálních látek.

ženy a vlasy

Negativní účinek na lidské vlasy

 

Mnohdy si ani neuvědomíme, že škodíme vlasům nadměrným přesušováním. Stejně tak nepříznivý vliv na vlasy má nedostatečný pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. Nedostatečný příjem tekutin, tj. nedodržení pitného režimu. Eliminace vitamínů. Stres, hektický způsob života, nezdravá a nevyvážená strava. Vše velmi působí negativně na vlasy.

.
Skákání může být zábavné

Skákání může být zábavné

Finanční instituce
.

Přemýšlíte nad tím, jak přimět svoje potomky, aby trávili více času na čerstvém vzduchu, než doma u televize? Něco takového nemusí být zrovna složité, o tom nepochybujte. Ve skutečnosti stačí najít takový pohyb, který je bude bavit a poté jim ho nabídnout. Když nic nepodceníte a zvolíte chytře, tak rozhodně nebudete muset litovat.
trampolining.png
Skákání je něčím, co děti skutečně baví, o tom nepochybujte. Proto si můžete být jistí tím, že dětská trampolína bude volbou, se kterou budete doopravdy spokojeni, a díky které si přijdete na své. Je to mnohem jednodušší, než by se mohlo na první pohled zdát, o tom nepochybujte.
Uvidíte, že si Vaši potomci trampolínu naprosto zamilují a budou díky ní rádi trávit čas v pohybu, je to totiž něco, po čem touží snad každý. Vyberte tedy takovou, která bude vhodná a bude moct nabídnout to, co si zrovna Vy i Vaše děti představujete. Nabídka je totiž více než pestrá.

.

Vybírejte kdykoliv

Naše nabídka je pestrá a to pravé v ní naleznete i Vy, a proto se do ní kdykoliv ponořte. Pořízení trampolíny navíc nemusí být vůbec drahé, jak si mnozí myslí, a proto využijte možností, které tu pro Vás jsou. Skákání si totiž zamilují nejen Vaši potomci, ale zajisté se zalíbí i Vám, o tom nepochybujte.
venkovní sportovní vybavení.jpg
Jestli si tedy chcete být jistí tím, že všechno bude v tom nejlepším pořádku a Vy si s ničím nebudete muset dělat těžkou hlavu, obraťte se právě na nás, protože my už pro Vás máme velice kvalitní a spolehlivé zboží, se kterým budete zaručeně spokojeni. Když byste si s něčím nevěděli rady, tak jsme tu kdykoliv pro Vás a moc rádi odpovíme na všechny Vaše dotazy, a proto věříme tomu, že se na nás vždy budete obracet s důvěrou. Uvidíte, že si skákání Vaši potomci skutečně zamilují a budou se tomuto pohybu věnovat moc rádi, o tom není nutné pochybovat. Proč tedy takové skutečnosti nevyužít?

.
Nepostradatelný pomocník neboli bazénový vysavač

Nepostradatelný pomocník neboli bazénový vysavač

Finanční instituce
.


Jedná se o velmi efektivní přístroj, který význačně napomáhá k udržení čisté vody. Zároveň i při výběru kvalitního výrobku máte záruku v časové úspoře. Stejně tak i díky tomu ušetříte na spotřebě bazénové chemie.

luxusní bazén.jpg

Ideální řešení pro údržbu vody poskytne bazénový vysavač, jenž je vhodný pro zapuštěné i nadzemní bazény. Zejména během letní koupací sezóny se do bazénu dostane mnoho nečistot, které plavou poté na hladině. Nečistoty se postupně dostávají do bazénové filtrace, kde se zachytí. Avšak větší nečistoty se k filtraci nedostanou a usedají na dno bazénu. V případě neodstranění dochází k celkovému ovlivnění stavu i vzhledu bazénové vody.

čištění bazénu.jpg

Ideální řešení aneb jak správně vybrat

 

Kvalitní bazénový vysavač je efektivním pomocníkem. Můžete však vybírat z několika variant. Jestliže zvolíte ruční vysavač, který používá sací síly bazénové filtrace. Pracuje na bázi, kdy koncovka hadice od vysavače je připojena k bazénové filtraci a při zapnutí bazénové filtrace je nutné pomalu posunovat, vysávat nečistoty, které se nachází zejména na dně bazénu.

voda v bazénu.jpg

Další možností je volba poloautomatického přístroje. Samozřejmě je mnohem komfortnějším řešením. I když také využívá sací sílu bazénové filtrace, ale jedná se o vyšší level v rámci usnadnění práce. Výhodou této varianty je nejen úspora času, neboť není při čištění potřeba vaše přítomnost, ale disponuje rovněž velmi rychlou a snadnou instalací. Přístroj se sám pohybuje a sbírá nečistoty nacházející se na dně bazénu.

 

K nejvíce výkonným náleží verze automatického vysavače. Záruka usnadnění a maximální úspory času během péče o bazén. Přístroj je vybaven vlastním čerpadlem, nepotřebuje tak ke své práci filtraci. Nejčastěji se ovládá pomocí mikročipu. Předností je, že tento typ přístroje vyčistí dno i celé stěny bazénu. Dokonce i místa, kde se voda dotýká stěny, tím je tak odstraněna i linka vznikající vlivem zanášení nečistot a mastnoty.

.

.
Znáte finanční instituce?

Znáte finanční instituce?

Finanční instituce
.

Nyní se podíváme na některé z finančních institucí, které by nás mohly zajímat už jen proto, abychom věděli, co mají na starost a proč vlastně se liší od instituce jiné. My se nyní podíváme na ty instituce, které se běžně v hovorech neslyší a možná ani netušíte, že existují a pokud ano, tak nemáte tušení, co vlastně dělají. ·         Banky
·         Investiční společnosti
·         Pojišťovny
·         Stavební spořitelny
·         Poskytovatelé úvěrů
·         Asset management
budova banky
Tento výraz se používá pro investiční management, jehož úkolem je profesionální spravování různých cenných papírů, ať už to jsou akcie, dluhopisy a nebo také aktiv, například nemovitostí a to se společným cílem, kterým je, přinášet investorům specifické užitky. Investory mohou být právě například instituce jako pojišťovny, penzijní fondy a nebo samozřejmě také soukromí investoři. Lze říci, že pojem asset management je pojmem, který se užívá hlavně v souvislosti s kolektivním investováním oproti správě fondů, která se zabývá obecně investicemi i soukromých investorů. Služby těchto institucí nabízí pak prvky jako jsou finanční analýzy, výběry aktiv, realizace a sledování plánů probíhajících investic. Je to prostě globální činnost a rozsáhlá práce, která po celém světě spravuje až tři triliony dolarů, eur, liber i yenů.
ocelové dveře trezoru
·         Forex brokeři
Tyto společnosti mají na starost vytváření spojovacího prvku mezi investory a trhem. V některých situacích pak právě může situaci na trhu uměle ovlivňovat právě broker. Má totiž vliv na obchodování forexu, může určovat nákupní i prodejní ceny, ovlivňovat rychlost plnění příkazů a stanovit podmínky a pravidla obchodování právě svých klientů. Brokerských spolčeností existuje ve světě mnoho, počítáno na stovky, ale jako u všeho zase můžete narazit na brokery výborné, ale i podvodníky.

.

·         Oborové asociace
Mezi odporové asociace můžeme zařadit například Asociaci cestovních kanceláří České republiky, Asociaci českých pojišťovacích makléřů,  Asociaci českých stavebních spořitelen, Asociaci družstevních záložen, Asociaci hypotečních makléřů, Českou asociaci obchodníků s cennými papíry, Českou kancelář pojistitelů, Česku leasingovou asociaci a například ještě Asociaci penzijních společností ČR.
obchodování na burse
·         Leasingové společnosti
·         Další
◦     Forfaiting společnosti
Takové společnosti se zabývají výkupem střednědobých a dlouhodobých firemních pohledávek.

◦     Směnárny
◦Zdravotní pojišťovny

.
Největší výhody stavebního spoření

Největší výhody stavebního spoření

Finanční instituce
.

O tomto typu spoření jste již zaručeně slyšeli. Ještě aby ne, když se posledních několika letech stalo tak oblíbeným a pro mnohé naprosto nezbytným. Proč se právě stavebnímu spoření dostává takové pozornosti a obliby? Na to se nyní podíváme.
 peníze s časem

Základní výhody stavebního spoření

Podívejme se nejdříve na výčet těch největších výhod:
·         založení stavebního spoření není věkově omezeno,
·         získání státního příspěvku 10 % z naspořené částky za jeden rok,
·         spoření je naprosto bezpečné a pod kontrolou státu a České národní banky,
·         všechny vklady jsou ze zákona pojištěny,
·         možnost uzavření více smluv na jméno jednoho klienta.
 pracovní plocha
Základním aspektem spokojenosti klientů, kteří toto spoření využívají je především fakt, že se jedná o jeden z nejbezpečnějších investičních produktů na finančním trhu. Všichni navíc počítáme s většími náklady na bydlení v budoucnosti, protože když se budete stěhovat od rodičů, zakládat rodinu nebo pořizovat byt či dům, tak budete potřebovat jistý (ne zrovna malý) finanční obnos na to, abyste zajistili svou novou domácnost. A právě pro tyto účely je stavební spoření navrženo.
 

.

Jak to funguje v praxi?

Po tom, co si u některé z finančních společností, které nabízejí možnost stavebního spoření uzavřete smlouvu, stanovíte si cílovou čásku, které chcete dosáhnout. Poté si budete na spoření zasílat pravidelně každý měsíc částku, kterou si sami stanovíte. Z této částky se vám bude počítat roční podpora od státu, která tvoří 10 % naspořené částky, ovšem maximálně 2 000 Kč za rok. Kromě státní podpory se vám každý měsíc bude ke spoření přičítat také úroková sazba, která většinou činí něco mezi 1 a 2 %.
 poschoďový dům
A nakonec si zodpovíme tu nejdůležitější otázku. Kdy si můžete našetřené peníze vybrat? Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé spoření, částku si můžete vybrat minimálně po 6ti letech od založení tohoto spoření. Pokud za 2 roky ovšem našetříte alespoň 40 % cílové částky, tak si můžete zažádat o čerpání tzv. levného úvěru na bytové potřeby. To vám v případě nouze při stěhování pomůže překlenout to nejtěžší, akutní situaci.

.